0212 465 67 37

info@ozatacan.av.tr

MÜVEKKİL GİRİŞİ

FAALİYET ALANLARIMIZ

ihale hukuku

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine yönelik olarak yapılan ihalelerde, ihalenin başlangıcından ihale konusu işin tamamlanmasına kadar geçen süreçte müvekkillerimize hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Bu alandaki hizmetlerimiz genel olarak;

• Teklif verilecek ihale süreci ve mevzuatı hakkında genel bilgilendirmede bulunulması,

• Sözleşme taslaklarının ve diğer ihale dokümanlarının hukuki açıdan analizi ve önemli hususların müvekkilin dikkatine sunulması,

• İhale kapsamında alt yüklenicilere yapılacak işler için ihale mevzuatına uygunluğunun sağlanması ve sözleşme düzenlenmesi,

• İhale sürecinde hukuka aykırı olarak gerçekleşen işlemlerde müvekkil adına gerekli itirazların ve şikâyetlerin yapılması, idari yargı mercilerine başvurulması gerekli hallerde dava sürecinin başlatılması,

• İhaleye konu işin ifası aşamasında taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü sürecinde gerekli hukuki desteğin sağlanması.

Canlı Destek
{{ c.message }}
{{ c.created_at|render_date }}

Temsilci yazıyor....

{{ offline_message }}

 web tasarım